ارسال رایگان

ضمانت نامه

قبل از ارسال سریال ضمانت نامه به سامانه این مطالب را مطالعه نمایید

1 - تشک را در سطوح هموار قرار داده و از کف تخت نرده ای اجتناب کنید (در صورتیکه از کف تخت نرده ای استفاده می کنید 1 شیت پلی فوم روی آن قرار دهید تا به تشک آسیبی وارد نگردد)
 
2 - تشک را از وسایل گرما زا دور نگهدارید
3 - از قرار دادن تشک در مقابل نور مستقیم آفتاب خودداری کنید
4 - تشک را هر 3 ماه یکبار  پشت  و  رو  و سپس  سر  و  ته  کنید
5 - از تا کردن تشک و سفت بستن با طناب هنگام حمل و نقل خودداری کنید
 
مهم :

- فقط و فقط سریال ضمانت نامه را ارسال کنید و از نوشتن کلمات اضافه خودداری کنید در صورتیکه کلمه یا حروفی اضافه همراه سریال ارسال گردد این پیامک برای سامانه نامفهوم و غیرقابل شناسایی خواهد بود 
- دقت فرمایید سامانه به حروف بزرگ و کوچک حساس است
- مخدوش شدن ضمانتنامه آن را از درجه اعتبار ساقط می نماید
- اختلاف بین تاریخ فاکتور و زمان ارسال پیامک سریال به سامانه تا 72 ساعت مورد قبول میباشد
- ساعت ارسال پیامک سریال ضمانتنامه از 8 صبح لغایت 6 عصر می باشد اگر در خارج از ساعات ذکر شده پیامک سریال ضمانت نامه را ارسال کنید جوابی از سامانه دریافت نخواهید کرد
- پیامک سریال ضمانت نامه را حتماً به حروف انگلیسی ارسال کنید 
- برای استفاده از ضمانتنامه ارائه فاکتور ممهور به مهر فروشگاه الزامی می باشد
- و از همه مهمتر پیامک را از سیم کارتی ارسال کنید که پیامک تبلیغاتی آن را مسدود نکرده باشید در غیر این صورت
 پاسخ سامانه را دریافت نمیکنید 
 
 
شماره سامانه برای ارسال سریال ضمانتنامه
 
 
5000 10 60 39 49 

تصاویر مرتبط