ارسال رایگان

تشک بهداشتی مدیکال

تشک بهداشتی مدیکال با روکش چرم بهداشتی صنعتی ویژه تخت بیمار با قابلیت ضد عفونی سریع و قطر 5 سانت و ابعاد 90×200 سانت به قیمت 149000 تومان تولید گردید

تشک مدیکال ویژه بیمارستانها ، درمانگاه ها ، مطب ، تزریقات، فروشگاه های لوازم طبی ، نگهداری بیمار یا سالمند در منزل
با قابلیت ضدعفونی سریع با الکل بدون نیاز به شستشوی رویه 
 در ابعاد 90× 200 سانت و قطر 5 سانت و قطر 10 سانت
یک تکه ، دو شکن ، سه شکن 

تصاویر مرتبط